مشاهده منوی اصلی

آیین نامه ی آموزشی :

1- دانش پژوه در هر دوره مجاز به ثبت نام در یک کلاس حضوری می باشد.

تبصره: در صورت شرکت در همایش های خانه کارگر که توسط واحد آموزش اعلام می گردد (مثل همایش های صنفی خانه کارگرکه هر سال در تاریخ های 5 اردیبهشت، 11 اردیبهشت و 29 آبان  برگزار می گردد)، و یا معرفی 3 نفر جهت عضویت در خانه کارگر و ارائه معرفی نامه از واحد عضویت ،دانش پژوه می تواند  به طور هم زمان در 2 کلاس شرکت نماید.

2- گذراندن دوره های پیش نیاز برای دانش پژوهان الزامی است مگر اینکه دانش پژوه در آزمون تعین سطح نمره قبولی را کسب نماید.

3- با توجه به درج مشخصات کلاس ها در سایت شامل زمان و مکان تشکیل، دانش پژوه ملزم به دقت در انتخاب کلاس خود می باشد. بدیهی است با توجه به کوتاهی زمان برگزاری دوره ها به هیچ وجه امکان حذف و جابه جایی کلاس وجود ندارد.

4- حداکثر میزان غیبت مجاز در کلاس ها 4 ساعت (2 جلسه 2 ساعته) می باشد. در صورتی که دانش پژوه بیشتر از این میزان غیبت نماید، منجر به محرومیتش خواهد شد و تا زمانی که همان دوره را با نمره قبولی نگذراند مجاز به ثبت نام در هیچ دوره دیگری نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که دانش پژوه مشمول محرومیت شود تا یک سال(معادل 10 دوره) امکان ثبت نام برای وی وجود ندارد.

(در صورتی که دانش پژوهی برای بار دوم محروم شود، برای همیشه از ثبت نام در کلاس ها محروم خواهد شد)

5- شرکت در آزمون اینترنتی برای کلیه ی دانش پژوهان (غیر از دانش پژوهان گروه هنر) الزامی است. جهت اطلاع از زمان برگزاری آزمون به قسمت اطلاعیه های سایت یا تقویم آموزشی مراجعه نمائید. عدم شرکت در آزمون اینترنتی موجب محرومیت دانش پژوه خواهد شد و دانش پژوه جهت لغو محرومیت باید مطابق تبصره بالا عمل نماید.

6- آزمون اینترنتی از طریق سایتkhanehkargar.ir  انجام می گیرد، حدنصاب قبولی و رفتن به دوره های بالاترکسب نمره 75 می باشد.

تبصره: در صورتی که دانش پژوه نمره ای کمتر از حد نصاب قبولی را کسب کند می تواند از دپارتمان های دیگر استفاده کند ولی اگر بخواهد از همان دپارتمان استفاده کند باید حتما همان درس قبول نشده را انتخاب کند.

7- حد نصاب نمره برای صدور گواهی نامه پایان دوره 75 می باشد. دانش پژوهان جهت دریافت گواهی نامه می توانند از طریق پنل کاربری خود ، مدرک را به صورت اینترنتی دریافت نمایید.

8- حدنصاب کلاس ها برای تشکیل شدن 20 نفر می باشد، درصورتی که تعداد ثبت نامی زیر 20 نفر باشد، کلاس تشکیل نخواهد شد.

9- ثبت نام کلاس ها برای افراد زیر 14 سال ممنوع می باشد و در صورت حضور در کلاس دانش پژوه مشمول محرومیت خواهد شد. مگر کلاس هایی که با عنوان کودکان در سایت ثبت شده است.

 

 آیین نامه ی انضباطی:

1-  استعمال دخانیات در مرکز آموزشی اکیداً ممنوع است.

2- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است. حجاب لازم برای خانم ها پوشش مقنعه و برای آقایان لباس آستین دار می باشد.

3- در صورت بلوا، آشوب، تجمع بی مورد و مزاحمت در محوطه آموزشی و کلاس ها دانش پژوه از ثبت نام در کلاس ها برای همیشه محروم خواهد شد.

4-  در صورت وارد کردن هرگونه خسارت به اموال خانه کارگر هزینه آن به صورت کامل از دانش پژوه اخذ می گردد.

5-  در صورت هرگونه توهین و هتک حرمت به واحد آموزش، اساتید و دیگر دانش پژوهان برخورد قانونی صورت می گیرد.

6-  رعایت نظافت در راهروها و سایت های آموزشی برای دانش پژوهان الزامی است.

7-  خاموش بودن تلفن همراه در کلاس درس الزامی است.

8-  از آوردن همراه در کلاس درس خودداری نمایید، در صورت مشاهده، دانش پژوه مشمول محرومیت خواهد شد.

9-  اگر حسب تشخیص استاد و مسئولین آموزش، دانش پژوه در کلاس هرگونه بی انضباطی انجام دهد، مشمول محرومیت خواهد شد.

10 - در صورتی که دانش پژوه بدون ثبت نام در کلاس حضور یابد، کارت عضویت وی باطل خواهد شد. 

11- توجه داشته باشید ثبت نام کلاس حتما باید با نام خودتان صورت پذیرد(با نام همسر و یا با نام پدر امکان پذیر نمی باشد)در غیر این صورت دانش پژوه مشمول محرومیت خواهد شد.